PMFLIST Archives

September 2019

PMFLIST@LISTS.MICROBIOLOGYNETWORK.COM

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Vad Péter <[log in to unmask]>
Reply To:
The Pharmaceutical Microbiology Forum Email List <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 5 Sep 2019 08:58:45 +0000
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (71 lines)
Dear forum members,

Do I have to use all the microorganisms listed in the table 2 for growth-promotion test and suitability test or can I pick one.

Table 2. Microorganisms for the Growth-Promoting, Inhibitory, and Indicative Properties of the Media
Medium

Property

Microorganism

Burkholderia cepacia selective agar

Growth-Promoting and Indicative

Burkholderia cepacia, Burkholderia cenocepacia, or Burkholderia multivorans
________________________________


Thank you in advance!

PeterFővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040944

A jelen üzenet és annak bármely csatolmánya a Richter Gedeon Nyrt. tulajdonát képező bizalmas vagy szerzői jogi védelem alatt álló információkat tartalmazhat. A jelen üzenetet kizárólag a címzett, illetve az arra jogosultak használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk figyelmét, hogy az üzenet jogosulatlan terjesztése, másolása vagy a csatolmány tartalmával való visszaélés szigorúan tilos, és jogellenesnek minősülhet. Ha a jelen üzenetet tévedésből kapta, kérjük, haladéktalanul értesítse a küldő személyt és véglegesen törölje az üzenet eredeti példányát és minden másolatát, valamint semmisítse meg annak bármely kinyomtatott példányát. A Richter Gedeon Nyrt. nem vállal felelősséget a jelen üzenetben szereplő információk megfelelő és teljes körű továbbításáért, sem a kézhezvétellel kapcsolatos késedelemért.

Óvja környezetét! Kérjük, ne nyomtasson feleslegesen!

Company Registry Court of Budapest-Capital Regional Court No. Cg. 01-10-040944

This email and its attachments may contain Gedeon Richter Plc. proprietary information that is privileged, confidential or subject to copyright belonging to Gedeon Richter Plc. This email is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient of this email, you are hereby notified that any distribution, copying or action taken in relation to the contents of and attachments to this email is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and permanently delete the original as well as any copy of this email and destroy any printout. Gedeon Richter Plc. is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this email nor for any delay in its receipt.

Please consider the environment before printing this e-mail.

------------------
The PMFList (http://microbiologynetwork.com/pmflist.asp) is operated from
The Microbiology Network (http://microbiologynetwork.com) and supported by
our sponsors as a service to the scientific community.

Please take a second to visit our sponsors' web sites and say thank you for their support of this service.
If your company would be interested in sponsoring this community, please contact [log in to unmask]Science Advisory Board https://www.scienceboard.net/

Steris - http://www.sterislifesciences.com/

Charles River Laboratories - http://www.criver.com/

Veltek Associates, Inc - http://www.sterile.com

Microbiologics, Inc. - http://www.microbiologics.com

BD Industrial Media - http://www.bd.com/ds/

Boston Analytical http://www.bostonanalytical.com/

Associates of Cape Cod, Inc. - http://www.acciusa.com/


=================================
The nature of this service is to provide a medium for communication.  The specific statements and endorsements of individuals participating in the discussions are not necessarily those of The Microbiology Network, Inc., the PMF, or the sponsors of the list.

ATOM RSS1 RSS2